Handledning av arkitektstudenter mm, Chalmers

(2003 -)

Handledning

Kritik

Föreläsning

UtvecklingSedan examen från Chalmers arkitektur 2003 har Jenny på regelbunden basis blivit tillfrågad om att komma tillbaka som föreläsare, kritiker och handledare.


Ett mer omfattande uppdrag var rollen som gästlärare under mastersprogrammet Housing Invention 2012. Då ingick administrativa delar som att t ex planera en studieresa till Oslo.

Att möta arkitektstudenterna och deras tankar vid ritbordet är alltid lika spännande och det är roligt att följa hur utbildningen utvecklas både innehållsmässigt som i sin struktur.