_MG_7848
Frigabot 2

Små byggnader

Friggebod med multifunktion (2012)

Nybyggnad

Friggebod

Multifunktion

OrangeriÄven små byggnader är viktiga - både för sin funktion och för sina rumsskapande egenskaper.


I all sin enkelhet blev detta kombinerade förråd och orangeri ett riktigt kinderägg: Sköna stunder i hemodlad grönska, snickarbod med extra förvaring samt avgränsande insynsskydd mellan trädgårdar med nivåskillnad. 

Byggnaden kompletterades med ett enkelt trädäck i nivå med golvet längs husets södervända fasad. För spaljén gjordes en ursparing som en röd Flammentanz-ros sedan klättrade uppför och på baksidan integrerades vedförråd under ett utskjutande tak.