MinnyMind Arkitekter

Så jobbar vi

Platsanpassat - Finns det en specifik tomt, eller lokaler som är möjliga att komma åt så startar vi där med ett platsbesök. För det är på plats vi fångar det som ger projektet sin identitet. 


Inlevelsefullt - Vi drivs av ett gemensamt intresse för människor och gestaltar för både upplevelse och användning. Ofta får vi höra att vi är lyhörda och fångar kundens behov på ett väldigt bra sätt. Kanske för att vi sätter oss själva vid sidan av med mer fokus på projektet.


Framåt - De beslut vi tar idag styr vilka villkor vi lever efter i framtiden. Resurshushållning, återbruk, val av byggmaterial och installationer, växtlighet… Många val i byggprocessen kan göras mer eller mindre hållbara. Vi vill mer.


Jordnära - Växthus, terrasser, gröna tak och fasader - ett gemensamt intresse för trädgård och odling gör att vi gärna tar med det gröna perspektivet in i projekten.


Flexibelt - Olika projekt har olika förutsättningar. Vi anpassar vårt arbetssätt efter projektet och har genom åren samlat en gedigen bank av verktyg och strategier för att lotsa projekt från skiss till färdigt resultat.


Tillsammans - Ingen klarar ett byggprojekt utan samarbete. Vi har ett brett kontaktnät i branschen efter många års samarbete med övriga discipliner. Lösningar hittar vi gemensamt.

Omtänksamt – Vi bryr oss, både om kunden och projektet, och är måna om att leverera med kvalitet som ger ekonomisk hållbarhet över tid. Det leder till att kunder kommer tillbaka.


Brett (och smalt) – Med bakgrund i olika delar av byggbranschen har vi tillsammans erfarenhet av ombyggnad, nybyggnad, privata fastighetsbolag, allmännyttan, skiss, projektering… Därtill har vi spetskompetens inom miljöbyggnad, bostäder och q-märkta fastigheter.


Effektivt - Tid är pengar. Men att spara tid är inte alltid en besparing i sig. Att göra rätt sak vid rätt tidpunkt är viktigt, och att ibland låta bli att göra saker. Med stor kunskap om byggprocessen kan vi undvika många fallgropar redan från början.