Kafferäven, Slakthuset, Göteborg

Kafferosteri i kulturmiljö (2022), Higab

Industri

Butik

Ombyggnad

Kulturmiljö

Anpassning


Det doftar nyrostat kaffe i Slakthuset. Till lastbryggan utanför Hus B kommer säckar från utvalda små kaffeplantager runtom i världen. Ovanför en grön dörr syns en piprökande figur med fluga. Det är Kafferäven.


Mycket har hänt sedan Hus B byggdes som slakteri för svin 1905. På den tiden fick lokalerna i den gula tegelbyggnaden naturligt ljus från stora högt sittande fönster och en uppglasad lanternin på taket. Däremot var utblicksmöjligheterna mot omvärlden begränsade med över två meterhöga bröstningar. Golven i robust klinker hade höjdskillnader och kraftiga lutningar mot rännor. På 1940-talet fick norrfasaden nytt utseende, när ett andra våningsplan byggdes i en del av den stora slakthallen.


När MinnyMind påbörjade arbetet hade slakteriverksamheten sedan länge flyttat ut och lokalerna främst använts som kyllager. Fönstren var igenmurade och innanför tegelväggarna bildade isolerade vägg- och takelement flera stora kylrum. Det har med åren gjort att murverket i ytterväggarna har farit mycket illa, då det inte har kunnat torka ut. De delar av golvet som fungerat som kylrumsgolv hade fått isolerade pågjutningar. Det fanns varken värme eller ventilation i stora delar av byggnaden, och elledningarna var komplicerade nystan efter många års improvisationer.

Besökare som idag kliver in genom Kafferävens gröna butiksdörr i Hus B möts av rostade kaffetoner och lokaler som badar i ljus från höga fönster i samma läge där de ursprungligen fanns – men med lägre bröstningar. De höga väggarna har stående vitt kakel eller är putsade och målade i ljusa toner och hålls samman av ett golv i rå betong. Stålbalkar i taket som tidigare stöttat kylelementen finns kvar och används där det behövs som bärverk för akustikundertak i fibercement. Hela lokalen är på 185 kvadratmeter med rosteri, butik, lager och personaldelar.


Det stod tidigt klart för oss att Kafferäven är eldsjälar i rosteribranschen, och det var självklart vad som skulle stå i centrum i lokalerna. Direkt in till höger syns hjärtat i verksamheten genom ett stort glasparti med pardörrar: kafferosten. Den syns även från personalköket genom en stor glasöppning. Köket är ovanligt välutrustat för att vara ett personalkök, för hos Kafferäven är det viktigt att kunna umgås kring matlagning på jobbet. På lagerhyllor ligger färgglada bönsäckar med doftande innehåll redo för nästa steg i processen: en del av hantverket i Slakthuset.