Våra tjänsterVi skapar unika miljöer genom skräddarsydda arkitekttjänster. Beställare är såväl privata fastighetsägare som allmännytta och region. 


Bredd:


Nybyggnad, ombyggnad, skiss, projektering, inredning och utredning... Vi har genuin erfarenhet i branschen och har lotsat många typer av projekt genom byggprocessens alla skeden. Därför har vi också engagemang och kunskap från helhet till detalj. Med vårt breda perspektiv tar vi gärna rollen som beställarens "spindel i nätet" och finns med från vision till inflyttning. 


Spets:


  • Befintliga fastigheter. Om- och tillbyggnad för nya ändamål.
  • Bostäder. I alla former.