Stadskupan, Slakthuset, Göteborg

Honungsslungeri och kursverksamhet (2024), Higab

Industri

Ombyggnad

Kulturmiljö

Anpassning


Vissa verksamheter har ett konceptet som är ovanligt tydligt och tacksamt att fånga upp i en hyresgästanpassning. Hos Stadskupan ger honungsgult och svart i kombination med hexagonformad keramik en hint om vad de arbetar med i sina lokaler i Hus B i Slakthuset - allt som har med bin att göra. Från att slunga honung från sina stadskupor till att hålla kurser om biodling och biologisk mångfald. 


Från att ursprungligen ha byggts som slakteri för svin 1905 var denna del av hus B kyllager i många år innan Stadskupan flyttade in. Under dessa år var alla fönster igenmurade eftersom det inte behövdes dagsljus när det stod täta kylväggar direkt innanför ytterväggen. Däremot behövdes en lastport till lagren, så då tog man upp ett stort hål i tegelmuren - praktiskt, brutalt och väldigt Slakthusmässigt - och gjöt en stadig betongkarm.


I arbetet med Slakthuset gör vi hela tiden av-vägningar mellan att gå tillbaka mot ursprunget eller spara senare tillkomna historiska spår för att området ska ha kvar sin industriella karaktär och sin själ. Projektets byggnadsantikvarie bidrar med sin expertis och vi har avstämningar med Göteborgs Stad inför nya etapper, eftersom området omfattas av Göteborgs bevarandekrav. Men det är inte fråga om restaurering. Även omilda grepp som tagits genom åren är del av historien om Slakthuset och i områdets nya årsring finns även moderna detaljer.


Hus B renoveras i flera etapper för att fungera för nya hyresgäster och öppnas för publik. och arbetet med fasaderna pågår parallellt med insidan. Betongkarmen från den gamla last-porten är kvar och i den sitter nu Stadskupans gröna entrédörr. Ovanför har ett originalvalv i tegel tagits fram igen och fått nytt träfönster.


Även valvet bredvid är original, men den utstickande solbänken är ny och sitter lägre än den ursprungliga placeringen två meter över golvet. Med ny användning av lokalen behövs bättre kontakt mellan ute och inne och sänkt bröstning och ett högt spröjsat fönster bidrar

till det.


Fönstret gör också att ljuset flödar in i Stadskupans publika del, där det röda murteglet exponeras i full takhöjd. De råa tegelytorna har kvar spår från tidigare verksamhet och står i kontrast till släta vita väggar till produktionen längre in. Ett smäckert svart glasparti delar av lokalerna, som totalt omfattar cirka 80 kvadratmeter med lager inräknat. Akustik-paneler, dörrar och pentry är också svarta med bikakekeramik ovan pentrybänken som en honungsgul klick.


Golvet i den publika delen är nygjuten betong och produktionen har nytt klinkergolv. Det tidigare golvet lutade friskt mot brunnar och rännor. Praktiskt när huset byggdes, men hopplöst sett till möblering, transport och tillgänglighet idag. Den som får tillfälle att inspektera lokalens HWC-golv ser bikake-mönstret gå igen, medan taket är honungsgult.


Unika lokaler i en unik byggnad - och det är detaljerna på både in- och utsida som speglar verksamheten och gör lokalerna unika i denna nya etapp av industriell verksamhet

i Slakthuset.