Slakthuset, Göteborg

Utveckling av industribyggnader (pågående)

Renovering

Kulturvård

Ombyggnad

Stadsutveckling

Slakthuset i Göteborg står inför en ny era. När det byggdes efter Otto L Dymlings ritningar 1903-1905 låg det fritt och lantligt utanför staden, men numera har området en central placering bara ett stenkast från Gamlestadens nya resecentrum. Området ingår i Göteborgs bevarandeplan. Stora delar av de gamla industribyggnaderna i gult förbländertegel står kvar idag med kyltornet som landmärke.


Tillsammans med Studio Tovatt hos Sweco Architects Stockholm utvecklar vi detta område åt Higab för nya målgrupper. Tovatt arbetar med fokus på visionen och framtiden, medan MinnyMind har i uppdrag att blåsa liv i de befintliga husen och öppna upp för en ny plats värd att besöka. Fokus ligger på småskalig produktion av mat, dryck och design, restaurang och kultur.

I byggnadernas långa historia av anpassningar för nya behov finns det exempel på både varsamma och brutala förändringar. Från att ha varit stadens slakteri så har många lokaler blivit lagerdelar med kyl- och frysrum.

Vi är måna om att bevara områdets karaktär, samtidigt som området ska bli attraktivt och fungera för nya verksamheteroch besökare. Slakthusets nya årsring.


I Slakthuset har vi gjort plats för bryggeri, ysteri, kafferosteri, honungsslungeri och cateringkök. Mer är på gång. Närmast i tiden ett Smokin´ barbeque med egen kryddtillverkning.


Mer om verksamheterna i Slakthuset och vilka event som är på gång: https://slakthusetgbg.se/


Mer om Slakthusets historia: https://www.higab.se/fastigheter/slakthuset/