Renovering

Kulturvård

Ombyggnad

Kontor

Hotell

Rehab


Fd Landsarkivet, Göteborg (T+E Arkitekter)

Ombyggnad av kulturfastighet (2013), Klippan Kulturfastigheter

2011, Landsarkivet i Göteborg hade precis flyttat till nya lokaler och lämnat en fastighet som under helas sin tid endast fungerat som arkiv. Miriam påbörjade arbetat med att skapa förutsättningar för nya funktioner i det 100 år gamla fd Landsarkivet .


Arbetet bestod i att utveckla och rita om lokalerna så att de skulle fungera för nya hyresgäster. Att bevara den unika karaktären och originaldetaljer som fanns i fastigheten var oerhört viktigt.

De fem våningarna fylldes med verksamheter,

av helt olika slag med egna kravspecifikationer. Några hyresgäster önskade kontor i öppna landskap medan andra föredrog mer traditionella cellkontor, ett plan blev rehabgym, ett annat hotellverksamhet.


 På Klippans Kulturfastigheters hemsida finns mer att läsa om projektet.


http://www.klippan-kulturfastigheter.se/projekt-arkivet.php