Spike Brewery, Slakthuset, Göteborg

Mikrobryggeri med högt i tak (2022), Higab

Industri

Restaurang

Ombyggnad

Kulturmiljö

Anpassning


Spike Brewery - ett av Göteborgs lokala bryggerier - finns numera i Hus C i Slakthuset. Där har de både tillverkning och provsmakning av sina kreativa ölsorter. Medan bryggningen pågår i stora rostfria tankar kan gästerna slå sig ner i taproom på andra sidan om en stor glasvägg och följa arbetet - eller sitta utomhus längs söderväggen.


Hus C har genomgått en omfattande renovering för att fungera för nya hyresgäster och öppnas för publik. Byggnaden från 1912 användes ursprungligen som kalvslakt. Med högt sittande fönster utan insyn i sitt originalutförande och med rumsnamn som väcker känslor finns mycket historia innanför väggarna.


Vid första besöket i lokalerna var huset i två plan och indelat i ett flertal mörka lokaler. Ytterväggarna i markplanet var var täckta med kylrumselement och det var svårt att se vad som fanns att arbeta med. Kraftigt lutande golv mot djupa rännor var funktionellt i byggnadens ursprungliga syfte, men står idag stick i stäv med allt vad tillgänglighetskrav heter. Övre våningen var hårt sliten och det lutande golvbjälklaget hade öppningar med fallrisk.


Efter rivning fick vi tillbaka den hall med högt i tak som en gång utgjort kalvslakten: sliten med vittrande tegel, vackra gjutjärnspelare, en övertäckt lanternin, ett innertak med synlig vass bland sprickorna och inte minst de högt sittande välvda fönster som inte satts igen. De kastade in ljus även om det inte gick att se något av omgivningen på grund av bröstningar på över två meter. Vilket rum! Nu fanns plats för drömmar, visioner och nya hyresgäster.


Lokalanpassningen för Spike omfattar cirka 650 kvm, ungefär halva huset, och pågick parallellt med en renovering av fasaderna för hela Hus C. Igensatta fönsteröppningar togs upp och fick sänkt bröstning i de publika ytorna. I och med den nya layouten för bryggeriet fick byggnaden även nya entréer i lägen anpassade efter husets ursprung. 


Rivningen av gamla påbyggnader avslöjade öppningar och detaljer som varit dolda av praktiska skäl, men som nu fick komma fram i ljuset tillsammans med nya detaljer och tillägg. Dessa omarbetningar av fasaden skedde i nära samarbete med byggnadsantikvarie och murare.


Bryggeridelen är en modern och tekniktät anläggning med kyla, ventilation och energisnål belysning. Den övertäckta lanterninen är numera i limträ och isolerglas och ger lokalens inre ett naturligt ljus. Taksilhuetten är densamma, och invändigt är lanterninens pärlspont kvar i original. Väggarna i bryggeriet har karaktäristiskt vitt slakthuskakel och tegelväggen har diffusionsöppen silikatfärg för att må bra. För att klara de hygien- och halkkrav som ställs på verksamheten samt belastningen av de stora öltankarna har golvplattan bytts ut och fått ytskikt av epoxi i ljusa jordtoner. I gaveldelen av Hus C har Spike sina personalytor med omklädning och kontor samt en entresol med utblick över bryggeriet för möten och vardagshäng för personalen.


I Spikes publika taproom flödar ljuset numera in från de höga spröjsade fönstren. Tillsammans med färgskavda gjutjärnspelare och råa tegelväggar ger de rummet robust charm med industriell touch. Originalgolvet i denna del är lagat med betong och har en fris mot yttervägg av delvis återbrukat tegel - en detalj som kom till under arbetets gång.  Här fanns en pågjutning, och när kylrumselementen revs saknades golv mot fasaden. Lösningen blev en rad av tegelstenar monterade i sättsand. Enkelt, billigt men framför allt väldigt snyggt tycker vi.


Efter att ha känt av ytorna och skrapat i historien har vi ritat unika och  ändamålsenliga lokaler utifrån byggnadens förutsättningar och karaktär. Gammalt möter nytt. Skrovligt möter polerat. Rough and Perfect.