Renovering

Kulturvård

Ombyggnad

Gym

Rehab


Ortho Center Rehab/ World Class Klippan, Göteborg (Dreem)

Klinik och gym i kulturfastighet (2017), Klippan Kulturfastigheter

Orthocenter Rehab hade vuxit ur sina lokaler, när en gymnasieskola precis hade flyttat ut från det det gamla Mälteriet i Klippan. Deras tidigare lokaler på Arkivgatan hade Miriam ritat, så frågan om att rita om Mälteriet landade hos henne igen.


Som ansvarig arkitekt tog sig Miriam an ett koncept med Orthocenter på bottenvåningen och World Class Gym på plan 2. En intressant kombination, då Rehab hade mest besökande dagtid och WordClass hade sin peak på kvällen. Tanken var att samutnyttja gemensamma ytor och göra det lätt för de som tränar att besöka rehab och vice versa.


Att anpassa befintliga lokaler till en helt ny funktion är stimulerade men inte helt enkelt. Vad är typiskt för ett gym? Hur utformar man det i en gammal byggnad? 

Tankarna formades kring den traditionella gymnastiksalen med redskap, där till exempel receptionsdisken som möter besökarna har form av i en upp-och-nervänd plint. Specialbyggda ribbstolar användes som rumsavskiljare

(och som ribbstolar också förstås).


Snickerierna fick en mörkbrun nyans som återkom i olika inredningsdetaljer, fina mot det röda teglet i lokalerna. Vissa rum fick särskilt stark karaktär: i yogarummet strilade dagsljuset ner från mälteriets ”skorstenar”, och bastun blev en riktig bastu även ur finskt perspektiv.


Engagemang från alla involverade ledde ett gym och rehab som tålde att synas i sömmarna – ända ner på detaljnivå.