Slakthuset, Göteborg

Utveckling av industribyggnader (pågående)

Renovering

Kulturvård

Ombyggnad

Stadsutveckling

Slakthuset i Göteborg står inför en ny era. När det byggdes efter Otto L Dymlings ritningar 1903-1905 låg det fritt och lantligt utanför staden, men numera har området en central placering bara ett stenkast från Gamlestadens nya resecentrum. Stora delar av de gamla industribyggnaderna i gult förbländertegel står kvar idag med kyltornet som landmärke.


Tillsammans med Tovatt Architects & Planners i Stockholm utvecklar vi detta område för Higab för nya målgrupper. Tovatt arbetar med fokus på visionen och den framtida detaljplanen, medan MinnyMind har i uppdrag att blåsa liv i de befintliga husen och öppna upp för en ny plats värd att besöka med fokus på småskalig produktion av mat, dryck och design, restaurang och kultur.

I byggnadernas långa historia av anpassningar för nya behov finns det exempel på både varsamma och brutala förändringar. Denna brötiga mix är en del av områdets karaktär som vi är måna om att bevara, samtidigt som vi gör det attraktivt och tillgängligt för nya verksamheter och ger Slakthuset en ny årsring. Detta förhållningssätt till byggnaderna är förankrat i ”Slakthusmodellen” – ett program för utveckling av den befintliga industrimiljön som har tagits fram av MinnyMind tillsammans med Higab. Lokalerna för HantVerket Väst i hus A är den första etappen som utgår från modellen.


Mer om Slakthuset: https://slakthusetgbg.se/


Mer om Slakthusets historia: https://www.higab.se/fastigheter/slakthuset/