Våra tjänster - bredd och spetsOmbyggnad, nybyggnad, skiss, projektering, inredning och utredning... Med lång erfarenhet i branschen har vi lotsat många typer av projekt genom byggprocessen - från vision till inflyttning. Beställare är såväl privata fastighetsbolag som allmännytta och region. 


Med helhetsperspektiv tar vi gärna rollen som  "spindeln i nätet" och finns med genom projektets olika delar.Tillsammans med andra involverade jobbar vi alltid för att nå ett så bra resultat som möjligt utifrån projektets ramar. Engagemang och kunskap tar vi med oss oavsett typ av uppdrag. Spetskompetens:


  • Befintliga fastigheter. Om- och tillbyggnad för nya ändamål.


  • Bostäder. Nybyggnad såväl som ombyggnad.


 

Betonglöv Vitra konferenspaviljong, Tadao Ando