Våra tjänster - bredd och spetsOmbyggnad, nybyggnad, skiss, projektering, inredning och utredning... Med lång erfarenhet i branschen har vi lotsat många typer av projekt genom byggprocessens alla skeden - från vision till inflyttning. Beställare har varit såväl privata fastighetsbolag som allmännytta och region. 


Vi fortsätter att leverera i samma anda. Med vårt helhetsperspektiv tar vi gärna rollen som  "spindeln i nätet" och finns med genom projektets olika delar.Tillsammans med andra involverade jobbar vi alltid för att nå ett så bra resultat som möjligt utifrån projektets ramar. Engagemang och kunskap tar vi med oss oavsett typ av uppdrag. Spetskompetens:


  • Ombyggnad av befintliga fastigheter för nya ändamål.


  • Bostäder. Nybyggnad såväl som ombyggnad.


 

Betonglöv Vitra konferenspaviljong, Tadao Ando