Höjdenvändan, Lerum (QPG Arkitektur)

Flerbostadshus med plusvärme (2011)

Bostäder

Nybyggnad

Hyresrätt

Plusvärme

Gårdsmiljö
På uppdrag av Förbo AB ritade QPG Arkitektur flera bostadsprojekt utifrån ett visionsarbete kring förtätning i deras befintliga områden. Höjden i Lerum var ett. 


Höjdenvändan var sist av tre etapper. Den första var utvändig renovering av de ursprungliga husen från 1960-talet, som hör till en del av miljonprogrammets lägre bebyggelse. Redan då sattes en palett med material, bas- och accentkulörer som även användes i de tillkommande byggnaderna.Jenny var handläggande arkitekt för både renoveringen och Höjdenvändan, som blev Sveriges första hus med plusvärmeteknik. Även utformningen av gårdsmiljön mellan husen ingick i uppdraget.


Projektet nominerades till NBO:s bostadspris och publicerades i bl a Ny teknik, tidskriften Arkitektur och GP.


https://www.xn--frbo-5qa.se/Vara-bostader/Vara-omraden-i-Lerums-kommun/Lerum/Hojdenvandan