Hedin Bil Borås m fl (QPG Arkitektur)

Nybyggnad av person- och transportbilanläggningar (2008-2015)


Nybyggnad

Bilhall

Kontor

Verkstad

Utställning

Lager

ServeringUnder åren på QPG Arkitektur var Jenny handläggande arkitekt, senare med del även i projektledningen, för flera stora person- och transportbilanläggningar för Hedin Bil. Först ut var Borås, där den yttre gestalten var satt när Jenny kom in i projektet.


Komplexiteten i den typen av byggnad är stor redan på grund av rent funktionella krav. Det finns en anledning till att sådana anläggningar ofta byggs som en låda på en åker. Att gestalta och projektera dem i tre (eller fyra) våningar i halvplansförskjuten suterrängversion ställer helt andra krav. Det är inre och yttre flöden av bilar, avgaser, kunder, reservdelar, tryckluft, personal, oljor och smutstvätt som ska koordineras. 

Att därtill baxa projektet genom hela byggprocessen med hög designprofil ända in i verkstäderna var en riktig utmaning.


Samordning med kolleger, konsulter, byggherre, specialister och entreprenörer - utifrån en genuin vilja att förstå varandras behov - konsekvenstänk och kommunikation både internt och externt är helt avgörande för ett gott resultat.


Projekt i den skalan kommer sannolikt aldrig att hamna på MinnyMinds bord, men erfarenheten av komplexa projekt och många inblandade både internt och externt kommer till nytta även i mindre projekt.