Texter

I böcker och tidskrifter (då och då)

Böcker

Artiklar

Utställningar

Rapporter

Jag är intresserad av språk och skrivande och det var en positiv upptäckt att text kunde vara så användbar även för en arkitekt. I det egna arbetet fungerar skrivandet både som stöd i skissprocessen och som komplement till bilden för att fånga upplevelser. I mötet med andra hjälper texten till att förmedla idéer och tankar. En bild säger inte alltid mer än tusen ord.


De texter jag har skrivit om arkitektur har landat i många olika sammanhang, som böcker, tidskrifter, utställningar och tävlingar, och då ofta med bostadstema i samband med genomförda projekt.


Ett annat texttema som återkommer är olika aspekter av människan i förhållande till byggnad, rum och omgivning. En text till Brunnberg & Forsheds vandringsutställning Rum och ansvar handlar till exempel om integritet som jag tycker är en viktig fråga.

Våren 2005 fick jag Wernstedska resestipendiet och möjlighet att göra en längre studieresa i Europa i egen regi. Jag ville utforska det sinnliga i mötet mellan människa och byggnad. Resan var för mig en fortsättning på arbetet med ett pilgrimskapell vid Alvastra klosterruin som jag ritade som examensarbete. Det dök upp många referensprojekt längs vägen som blev till en arkitektonisk önskelista.


Huvudpunkterna längs min fysiska resväg var byggnader på olika sätt dedikerade till kropp och själ. Dagboksanteckningarna sammanfattades efteråt i skriften God is in the Detail fylld av personliga intryck från meditationsrum, kloster, kapell, kyrkor och termiska bad.

Av ljus, material, ljud och doft.


Och mötet mellan människa och byggnad  fortsätter att fascinera mig.