Texter

I böcker och tidskrifter (då och då)

Böcker

Artiklar

Utställningar

Rapporter

Jenny har sedan länge ett stort intresse för språk och skrivande och det var en positiv upptäckt att text kunde vara så användbar även för en arkitekt. I det egna arbetet fungerar det skrivna ordet både som stöd i skissprocessen och som komplement till bilden när upplevelser ska dokumenteras. I mötet med andra kan texten vara till hjälp för att förmedla idéer och tankar. En bild säger inte alltid mer än tusen ord.


Jennys arkitekturtexter har landat i många sammanhang, till exempel i böcker, tidskrifter, utställningar och tävlingar, och då ofta med bostadstema i samband med genomförda projekt.

Ett annat texttema har varit olika aspekter av människan i förhållande till byggnad, rum och omgivning. En text som skrivits till Brunnberg & Forsheds vandringsutställning Rum och ansvar handlar till exempel om integritet. 


Wernstedska resestipendiet gav möjlighet att göra en längre studieresa i Europa i egen regi och utforska sinnliga aspekter av mötet mellan människa och byggnad. Huvudpunkterna längs resvägen var byggnader för kropp och själ. Resan dokumenterades i skriften God is in the Detail fylld av intryck från meditationsrum, kloster, kapell, kyrkor och termiska bad. Av ljus, material, ljud och doft.