Vi jobbar...

...specifikt. Finns det en tomt, eller lokaler som är möjliga att komma åt så startar vi där med ett platsbesök. För det är på plats vi fångar det som ger projektet sin identitet. 


...inlevelsefullt. Vi drivs av ett gemensamt intresse för människor och gestaltar för både upplevelse och användning. Ofta får vi höra att vi är lyhörda och fångar kundens behov på ett väldigt bra sätt. Kanske för att vi sätter oss själva vid sidan av med mer fokus på projektet. Vi är engagerade och vill att det ska bli bra.


...medvetet. De beslut vi tar idag styr vilka villkor vi lever efter i framtiden. Resurshushållning, återbruk, val av byggmaterial och installationer, grönytefaktorer… Många val i byggprocessen kan göras mer eller mindre hållbara.